Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH - RODO - Sąd Rejonowy w Chełmie

Sąd Rejonowy w Chełmie
Ostatnia aktualizacja strony: 17.10.2018, 14:56

RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, NIP: 563-10-66-206, REGON  000322985

b)   Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: IOD@CHELM.SR.GOV.PL

c)    Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

·         sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,

·         zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,

·         wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

·         drobnych czynności życia codziennego,

·         dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,

·         prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy).

d)   Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

e)    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

f)    Dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

g)   Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

h)   Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

i)     Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

j)     Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 06.06.2018
Data publikacji : 06.06.2018
Data modyfikacji : 09.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Lewczuk-Zembrzycka
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski
©2010-2018 Sąd Rejonowy w Chełmie.