Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


I Wydział Cywilny


 

Przewodniczący SSR Magdalena Flis

Kierownik sekretariatu: Anna Lipińska


Al. Żołnierzy I AWP 16, parter, p. 23
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-37-48

email: cywilny@chelm.sr.gov.pl

 

      

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

 

Wtorek: 1000 - 1300

 

Czwartek: 1000 - 1300

 

Lista sędziów:

SSR Bojarska Marta 

SSR Choma Anna - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Flis Magdalena - Przewodniczący Wydziału

SSR Sobczyk Katarzyna

Lista asesorów sądowych:

ASR Wosiak Edyta

ASR Pijanowska- Mikołajczak Katarzyna

 


Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru:

 

miasta: Chełm

gmin: Chełm, Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź

 

  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych,
  • w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów.
  • o prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
  • o podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,
  • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego.

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-18