Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


II Wydział KarnyPrzewodniczący SSR Marek Wiśniewski

Kierownik sekretariatu: Elżbieta Haponiuk


Pl. Kościuszki 3, I piętro, pok. 29
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-37-46

email: karny@chelm.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

      

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

 

Poniedziałek: 900 - 1800

Wtorek - Piątek: 800-1500

Poniedziałek: 1000 - 1300

Środa: 900 - 1500

Piątek: 1000 - 1300

 

 

 

 

 

 

Lista sędziów:

SSR Oziemczuk Grzegorz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Starosławski Patryk

SSR Cwiklinska Anna

SSR Wiśniewski Marek - Przewodniczący Wydziału

SSR Woliński Marek

 

Lista asesorów:

ASR Baran Anna

 


Uprzejmie informujemy, iż na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. M. S. z dn. 25.09.2014r., poz. 157) z dniem 1 października 2014 roku zmienia się dotychczasowa właściwość wydziałów karnych. Po zmianach właściwość Wydziału kształtuje się w sposób następujący:


Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru miasta Chełm i gmin Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł:

 

  • o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe dla których właściwy do orzekania w I  instancji jest Sąd Rejonowy,
  • w przedmiocie wydania wyroku łącznego;
  • rozpoznawanie wniosków o uchylenie mandatu karnego;
  • rozpoznawanie wniosków prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego w postępowaniu zwyczajnym;
  • rozpoznawanie wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz wniosków straży granicznej o zastosowanie aresztu w celu wydalenia cudzoziemca;
  • rozpoznawanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowania przygotowawczego;
  • wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym;
  • wydawanie widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi;
  • inne sprawy w tym wnioski:

 

-  udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego sądu ,


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-18