Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


VII Wydział KarnyPrzewodniczący SSR Ewelina Lewczuk-Zembrzycka

Kierownik sekretariatu: Renata Wronka


Pl. Kościuszki 3, I piętro, pok. 35
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-64-26

email: grodzki@chelm.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

      

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

 

Poniedziałek: 900 - 1800

Wtorek - Piątek: 800 - 1500

Poniedziałek: 1000 - 1200

Wtorek: 1000 - 1200

 

Lista sędziów:

SSR Bogusz-Wójcik Eliza

SSR Lewczuk-Zembrzycka Ewelina - Przewodniczący Wydziału

SSR Grabowska - Szymanek Olga

SSR Komsta Monika

SSR Sobczuk Anna

 

Lista asesorów:

ASR Ferenszkiewicz - Snopek Katarzyna

ASR Zbiciak Adrian

 


Uprzejmie informujemy, iż na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. M. S. z dn. 25.09.2014r., poz. 157) z dniem 1 października 2014 roku zmienia się dotychczasowa właściwość wydziałów karnych. Po zmianach właściwość Wydziału kształtuje się w sposób następujący:


Do zakresu działania VII Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru miasta Chełm i gmin Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od M do Ż:

 

  • o przestępstwa, wykroczenia, wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, dla których właściwy do orzekania w I  instancji jest Sąd Rejonowy;
  • rozpoznawanie wniosków o uchylenie mandatu karnego;
  • rozpoznawanie wniosków prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
  • rozpoznawanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowania przygotowawczego;
  • wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym;
  • wydawanie widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi, których sprawa wpłynęła do tego wydziału;
  • inne sprawy w tym wnioski:

-  prośby o ułaskawienie,

-  odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

-  zatarcie skazania,

-  uznanie środka karnego za wykonany,

-  warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności,

-  umorzenie grzywny i kosztów sądowych,

-  rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty,

-  zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-01-02
Data udostępnienia informacji: 2009-03-18