Sąd Rejonowy w Chełmie

Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Chełmie
mgr Ewa Kuczyńska
Al. Żołnierzy I AWP 16, 22-100 Chełm, urzęduje w pok. 54, piętro I
 

Sekretariat Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie
Al. Żołnierzy I AWP 16
22-100 Chełm
pok. 53, piętro I
tel. 82 562 25 53
e-mail: sekretariat.dyrektora@chelm.sr.gov.pl
 

Zakres obowiązków:

  1. Przygotowanie projektu planu finansowego sądu rejonowego, przedstawienie go dysponentowi wyższego stopnia, a następnie wykonanie budżetu danego sądu.
  2. Dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu.
  3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dbanie o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w sądzie.
  4. Organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich oraz dokonywanie okresowej oceny działalności sądu i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowy wyższego stopnia.
  5. Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu.

Metadane

Data publikacji : 25.09.2019
Data modyfikacji : 21.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry