Sąd Rejonowy w Chełmie

Status Prawny Sądu Rejonowego w Chełmie

Sąd Rejonowy w Chełmie organizacyjnie działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78 poz. 483, sprost. Dz.U z 2001 r., Nr 28, poz. 319)
  • Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019, poz. 138).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018, poz. 2548 ze zm.)

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2009
Data publikacji : 12.03.2009
Data modyfikacji : 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry