Sąd Rejonowy w Chełmie

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym w Chełmie prowadzone są w oparciu o Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2019 r. poz. 138 ze zm.).

Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy:

  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164 t.j.),
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U z 2014 r. poz. 991 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry