Sąd Rejonowy w Chełmie

https://chelm.sr.gov.pl/src/dzialalnosc-sadu/struktura-organizacyjna/lista-sedziow/lista-sedziow-i-referen/10501,Lista-sedziow-i-referendarzy-sadowych.html
05.03.2024, 09:05

Lista sędziów i referendarzy sądowych

I Wydział

Sędziowie:
Bojarska Marta

Baran Anna
Flis Magdalena - Przewodniczący Wydziału - Wiceprezes Sądu
Pijanowska-Mikołajczak Katarzyna
Zawiślak Arkadiusz

Referendarze:

Biały Barbara
Szymaniak Katarzyna - delegowanie do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie

II Wydział Karny

Sędziowie:
Ferenszkiewicz-Snopek Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego
Oziemczuk Grzegorz
Wiśniewski Marek - Przewodniczący Wydziału
Woliński Marek

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sędziowie:
Breś Leszek - Przewodniczący Wydziału

Paszkiewicz Joanna
Piłat Anna
Wiśniewska Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego

IV Wydział Pracy

Sędziowie:
Piłat Anna - Przewodniczący Wydziału

V Wydział Wykonawczy

Sędziowie:
Janiuk
Mirosław - Przewodniczący Wydziału
Mielniczuk
Beata - Zastępca Przewodniczącego
Aurzecka-Abramowicz Agnieszka 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Referendarze:
Biały Barbara
Mozarski Michał
Szymaniak Katarzyna - delegowana do MS 
Suszyńska-Dudek Katarzyna 
Przewodniczący Wydziału

VII Wydział Karny

Sędziowie:
Bogusz-Wójcik Eliza
Grabowska Olga -
Zastępca Przewodniczącego

Lewczuk-Zembrzycka Ewelina - Przewodniczący Wydziału - Prezes Sądu
Sobczuk Anna

Zbiciak Adrian

Metadane

Data wytworzenia : 27.04.2017
Data publikacji : 27.04.2017
Data modyfikacji : 17.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony