Sąd Rejonowy w Chełmie

II WYDZIAŁ KARNY

Sekretariat Wydziału
Pl. Kościuszki 3
22-100 Chełm
pok. 29, I piętro
fax 82 5917829
e-mail: karny@chelm.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - Pl. Kościuszki 3, parter-pokój 11, tel. 82 5917811
Czytelnia (zamawianie akt) - Pl. Kościuszki 3,  parter-pokój 14, tel. 82 5917814

Biuro podawcze - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 11, tel. 82 5622511

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter-pokój 11):

  • poniedziałek w godzinach 900-1800
  • od wtorku do piątku w godzinach 800-1500

Przewodniczący Wydziału
Marek Wiśniewski

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 29, I piętro, poniedziałek, piątek w godz. 1000-1300 oraz środa w godz. 1000-1500
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Haponiuk

Z-ca Kierownika Sekretariatu
Edyta Skwaroń

Lista sędziów:
Oziemczuk Grzegorz -Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Wiśniewski Marek - Przewodniczący Wydziału
Woliński Marek

Lista asesorów sądowych:
Baran Anna
Ferenszkiewicz-Snopek Katarzyna

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru:
miasta: Chełm
gmin: Chełm, Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź.

 

  • wydział rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu

Metadane

Data publikacji : 22.02.2021
Data modyfikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry