Sąd Rejonowy w Chełmie

https://chelm.sr.gov.pl/src/dzialalnosc-sadu/struktura-organizacyjna/wydzialy/15176,VII-WYDZIAL-KARNY.html
2022-10-08, 01:06

VII WYDZIAŁ KARNY

Sekretariat Wydziału
Pl. Kościuszki 3
22-100 Chełm
pok. 35, I piętro
fax 82 5917835
e-mail: grodzki@chelm.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - Pl. Kościuszki 3, parter-pokój 11, tel. 82 5917811
Czytelnia (zamawianie akt) - Pl. Kościuszki 3,  parter-pokój 14, tel. 82 5917814

Biuro podawcze - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 11, tel. 82 5622511

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter-pokój 11):

  • poniedziałek w godzinach 900-1800
  • od wtorku do piątku w godzinach 800-1500

Przewodniczący Wydziału
Ewelina Lewczuk-Zembrzycka

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 38, I piętro, czwartek w godz. 900-1200
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Renata Wronka

Z-ca Kierownika Sekretariatu
Joanna Trześniak

Lista sędziów:
Bogusz-Wójcik Eliza
Grabowska Olga - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Lewczuk-Zembrzycka Ewelina - Przewodniczący Wydziału, Prezes Sądu
Sobczuk Anna
Zbiciak Adrian

Do zakresu działania VII Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru:
miasta: Chełm
gmin: Chełm, Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź.

  • wydział rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu

Metadane

Data publikacji : 22.02.2021
Data modyfikacji : 04.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony