Sąd Rejonowy w Chełmie

https://chelm.sr.gov.pl/src/dzialalnosc-sadu/struktura-organizacyjna/wydzialy/15177,V-WYDZIAL-WYKONAWCZY.html
2021-10-24, 12:17

V WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Sekretariat Wydziału
Pl. Kościuszki 3
22-100 Chełm
pok. 18, I piętro
fax 82 5917818
e-mail: wykonawczy@chelm.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - Pl. Kościuszki 3, parter-pokój 11, tel. 82 5917811
Czytelnia (zamawianie akt) - Pl. Kościuszki 3, parter-pokój 14, tel. 82 5917814

Biuro podawcze - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 11, tel. 82 5622511

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter-pokój 11):

  • poniedziałek w godzinach 900-1800
  • od wtorku do piątku w godzinach 800-1500

Przewodniczący Wydziału
Mirosław Janiuk

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 21, I piętro, poniedziałek i wtorek w godz. 1000-1200
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Ewelina Wójcik

Z-ca Kierownika Sekretariatu
Krystyna Pudło

Lista sędziów:
Aurzecka-Abramowicz Agnieszka
Janiuk MIrosław - Przewodniczący Wydziału
Mielniczuk Beata - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 

  • do zakresu działania V Wydziału Wykonawczego należy wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych z obszaru właściwości tego Sądu. 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2021
Data modyfikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony