Sąd Rejonowy w Chełmie

https://chelm.sr.gov.pl/src/informacje-dodatkowe-1/probacja/10523,Probacja.html
2022-10-05, 08:24

Probacja

Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.
Link do wszystkich opublikowanych kwartalników "Probacja": https://ms.gov.pl/pl/probacja

Metadane

Data wytworzenia : 25.01.2018
Data publikacji : 25.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryka Ziątecka
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Błaszczuk

Opcje strony