Sąd Rejonowy w Chełmie

Biegli Sądowi

 

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w Biurze Obsługi Interesantów i sekretariatach sądowych w godzinach ich urzędowania. W szczególności listy te są udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Szczegółowe informacje dotyczące biegłych sądowych na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2009
Data publikacji : 25.03.2009
Data modyfikacji : 20.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry