Sąd Rejonowy w Chełmie

Komornicy

 

Komornicy Sądowi działający w Rewirze Sądu Rejonowego w Chełmie

 

KOMORNIK

Godziny

otwarcia kancelarii

Dyżur

Komornika

Telefon/fax,

Tel. komórkowy

adres e-mail

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr I

ARKADIUSZ BOLEK

ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22.03.2018r. – o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r. poz. 771 ze zm.) informuję, iż Pan Arkadiusz Bolek komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie, w I półroczu 2020 roku nie może przyjmować spraw z wyboru.

 

poniedziałek: 1000-1800

wtorek - piątek: 800-1400

poniedziałek

1000-1700

+ 48 82 569-90-23

533-345-765

chelm.bolek@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr II

MARZENNA ŁOGOSZ

ul. Siedlecka 1/2, 22-100 Chełm

Na podstawie art. 8 ust .9 ustawy z dnia 22.03.2018 r. - o komornikach sądowych  ( Dz.U.z 2018r. poz. 771 ze zm. )  informuję, iż Pani Marzenna Łogosz komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie, w II półroczu 2020 roku nie może przyjmować spraw z wyboru.

poniedziałek - piątek:

730-1530

wtorek

900 - 1400

+48 82 562-00-92

chelm3@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr III

ROBERT ŁOGOSZ

ul. Siedlecka 1/2, 22-100 Chełm

Na podstawie art. 8 ust .9 ustawy z dnia 22.03.2018 r. - o komornikach sądowych  ( Dz.U.z 2018r. poz. 771 ze zm. )  informuję, iż Pan Robert Łogosz komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie, w II półroczu 2020 roku nie może przyjmować spraw z wyboru.

poniedziałek - piątek:

730-1530

wtorek

900 - 1400

+48 82 562-00-92

chelm2@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr IV

BARBARA SZYMAŃSKA

Pl. Łuczkowskiego 13/2A, 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

800-1500

wtorek

900 - 1500

+48 82 565-30-23

chelm1@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr V

JACEK SZYMAŃSKI

ul. Lubelska 32/1, 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

730-1530

wtorek

900 - 1530

+48 82 571-32-18

chelm.szymanski@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr VI

WOJCIECH KRZYŻANOWSKI

ul. Lubelska 40/3, 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

800-1500

wtorek

1000 - 1400

+48 82 575-00-75

chelm.krzyzanowski@komornik.pl

https://komornik-krzyzanowski.pl

 

Izba Komornicza

Okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie
ul. Żywnego 10
20-854 Lublin

U.P. 59 skryt.poczt.303
tel. (081) 442 79 09; tel. kom. (0609) 442 070

www: http://www.izba.lubelska.komornik.pl

 


Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości
  2. o wydanie nieruchomości,
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy,
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio .

W  przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Zgodnie z treścią art.8 ust. 9 w zw. z art.10 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r.,poz.771) Komornicy Sądowi : Marzenna Łogosz, Barbara Szymańska, Robert Łogosz, Jacek Szymański  zawiadamiają, że będą odmawiali przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Zakres działania
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika
Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2009
Data publikacji : 25.03.2009
Data modyfikacji : 19.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry