Sąd Rejonowy w Chełmie

Komornicy

 

Komornicy Sądowi działający w Rewirze Sądu Rejonowego w Chełmie

 

KOMORNIK

Godziny

otwarcia kancelarii

Dyżur

Komornika

Telefon/fax,

Tel. komórkowy

adres e-mail

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr I

ARKADIUSZ BOLEK

ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm

poniedziałek: 1000-1800

wtorek - piątek: 800-1400

poniedziałek

1000-1700

+ 48 82 569-90-23

+ 48 533-345-765

chelm.bolek@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr II

MARZENNA ŁOGOSZ

ul. Siedlecka 1/2, 22-100 Chełm

poniedziałek -piątek:

730-1530

wtorek

900 - 1400

+48 82 562-00-92

chelm3@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr III

ROBERT ŁOGOSZ

ul. Siedlecka 1/2, 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

730-1530

wtorek

900 - 1400

+48 82 562-00-92

chelm2@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr IX

JAKUB SIKORA

ul. Witolda Lutosławskiego 4/12, 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

900 - 1500

czwartek

1000 - 1500

737 287 022

chelm.sikora@komornik.pl

https://komornik-chelm.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr V

JACEK SZYMAŃSKI

ul. Lubelska 32/1, 22-100 Chełm

Zarządzenie Wiz.IV-127-48/22

Zarządzenie Wiz.IV-47/23/E

 

Na podstawie art. 8 ust .9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych ( Dz.U.z 2020r. poz. 121 ze zm.), informuję, iż Pan Jacek Szymański w II półroczu 2022 roku nie może przyjmować spraw z wyboru 

poniedziałek - piątek:

730-1530

wtorek

900 - 1530

+48 82 571-32-18

chelm.szymanski@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr VI

WOJCIECH KRZYŻANOWSKI

ul. Lubelska 40/3, 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

800-1500

wtorek

1000 - 1400

+48 82 575-00-75

chelm.krzyzanowski@komornik.pl

https://komornik-krzyzanowski.pl

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr VII

AGATA STYK - ŚWIĆ 

ul. Szymanowskiego 3, 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

830-1430

wtorek

900 - 1400

+48 82 569-90-64

+48 737 287 034

chelm.styk-swic@komornik.pl

www.komornik-styk.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr VIII

MARCELA MIZGALSKA

ul. Lwowska 13d, 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

830-1430

wtorek

0900 - 1400

+48 82 564-14-56

chelm.mizgalska@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr IV

Kamila Hamerla

ul. Pl. Łuczkowskiego 13/2A 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

730-1530

wtorek

0900 - 1400

+48 82 565-30-23

chelm1@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Kancelaria Komornicza nr X

MARTA ZAMORSKA

ul. Popiełuszki 5 (I piętro), 22-100 Chełm

poniedziałek - piątek:

830-1430

wtorek

0900 - 1430

+48 82 562-96-59

chelm.zamorska@komornik.pl

 

Izba Komornicza

Okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie
ul. Żywnego 10
20-854 Lublin

U.P. 59 skryt.poczt.303
tel. (081) 442 79 09; tel. kom. (0609) 442 070

www: http://www.izba.lubelska.komornik.pl

 


Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości
  2. o wydanie nieruchomości,
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy,
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio .Zakres działania
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika
Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2009
Data publikacji : 25.03.2009
Data modyfikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Szpejda

Opcje strony

do góry