Sąd Rejonowy w Chełmie

Informacje ogólne o mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
 

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów na listę wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego. 
Aktualne listy mediatorów są dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie pod poniżej zamieszczonym linkiem.

Koordynatorem ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie :

sędzia Małgorzata Kowalska

e-mail:malgorzata.kowalska@lublin.sa.gov.pl, mediacje@lublin.so.gov.pl,

tel 81 460 12 59

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Rejonowym w Chełmie:

sędzia Anna Piłat
AL. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm
tel. 82 565 04 84

Dyżury mediatorów:
środa, piątek godz. 1100 - 1300 pok. 35
Dodatkowe informacje dotyczące mediacji i mediatorów udzielane są przez Biuro Obsługi Interesantów - pod nr telefonów: 82 565 37 48, 82 565 37 49

Dodatkowe informacje dotyczące mediacji i mediatorów udzielane są przez Biuro Obsługi Interesantów:

w sprawach cywilnych  pod nr telefonów: 82 565 37 48, 82 565 37 49

w sprawach karnych  pod nr telefonów: 82 565 37 46, 82 565 64 26


Więcej informacji na temat mediacji znajdziecie Państwo na stronach:

Mediacje na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie

Mediacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Metadane

Data wytworzenia : 30.09.2014
Data publikacji : 30.09.2014
Data modyfikacji : 17.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry