Sąd Rejonowy w Chełmie

Konta Bankowe

Wpłat za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
Narodowy Bank Polski  Oddział Okręgowy w Lublin

77 1010 1339 0024 2422 3100 0000

 


Wpłat wadium, poręczeń majątkowych, kaucji, sum spornych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Obowiązujące numery rachunków bankowych sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

40 1130 1017 0021 1002 6890 0004 - waluta PLN

13 1130 1017 0021 1002 6890 0005 - waluta USD

94 1130 1017 0021 1002 6890 0002 - waluta EUR

24 1130 1017 0021 1002 6890 0001 - waluta CHF

67 1130 1017 0021 1002 6890 0003 - waluta GBP

 


Wpłat sum na zlecenie (zaliczki dotyczące wpłat na kontakty z dziećmi, na biegłego, ogłoszenia, wizje lokalne, kuratora, badania w RODK, badania DNA, Opłaty za wpis dokonany w rejestrze spadkowym) prosimy dokonywać na podane niżej konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

81 1130 1206 0028 9141 0720 0001

 


Wpłat prawomocnie orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane niżej konto Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzone w:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

16 1130 1206 0028 9141 0720 0007
 


Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • imię i nazwisko/nazwa firmy;
  • wydział, którego wpłata dotyczy;
  • sygnatura akt;
  • numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału/Sekcji.

Metadane

Data wytworzenia : 20.03.2009
Data publikacji : 20.03.2009
Data modyfikacji : 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry