Sąd Rejonowy w Chełmie

Wpłaty gotówką, kartą, przelewem

 

INFORMACJA W SPRAWIE DOKONYWANIA WPŁAT GOTÓWKĄ, PRZELEWEM LUB KARTĄ PŁATNICZĄ NA RZECZ SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIE

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.05.2021 r. wpłat z tytułu:

 • dochodów budżetowych (w tym: opłaty cywilne, opłaty karne, koszty sądowe, opłaty sądowe KW, grzywny)
 • sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)
 • Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Sum depozytowych

można dokonywać bez dodatkowych opłat w następujący sposób:

 1. kartą płatniczą za pośrednictwem Wpłatomatu zainstalowanego na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, umożliwiającego dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej, przy użyciu kart płatniczych.
  Wpłatomat umożliwia również zakup e-znaków opłaty sądowej;
 2. gotówką w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl, w tym w najbliższej placówce Poczty Polskiej S.A. w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 41A w systemie usługi standard;
 3. przelewem  -  w ramach rachunków bankowych
 • dochodów budżetowych

77 1010 1339 0024 2422 3100 0000

 • sum na zlecenie

17 1010 1339 0024 2413 9800 0000

 • Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

16 1130 1206 0028 9141 0720 0007

 • sum depozytowych

40 1130 1017 0021 1002 6890 0004

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.
W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:

 • imię i nazwisko (nazwa firmy),
 • adres,
 • sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
 • rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

 

Metadane

Data wytworzenia : 20.03.2009
Data publikacji : 20.03.2009
Data modyfikacji : 19.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry