Sąd Rejonowy w Chełmie

Udostępnianie akt do celów prasowych (dziennikarzom)

Na podstawie:

  • art. 156 §1ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r., poz.534 ze zm.),
  • art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz.1575 ze zm.).

Umożliwia się udostępnianie akt spraw sądowych, toczących się lub zakończonych w Sądzie Rejonowym w Chełmie, do celów prasowych (dziennikarzom).

W celu uzyskania zgody na udostępnienie akt spraw Sądu Rejonowego w Chełmie do celów prasowych należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie.

Do wniosku należy załączyć:

  • czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • czytelnie podpisaną klauzulę informacyjną;
  • czytelnie podpisane oświadczenie związane z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych;
  • kserokopię ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenie wystawione przez redakcję, potwierdzające, że wnioskodawca zajmuje się przygotowaniem materiałów prasowych.

Wniosek o udostępnienie akt spraw sądowych do celów prasowych wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy w Chełmie:
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm

lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w budynku Sądu).

Dokumenty, o których mowa powyżej można również przesłać drogą  elektroniczną za pośrednictwem:

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub,
  • wiadomości e-mail podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akta udostępniane są w Czytelni Sądu Rejonowego w Chełmie. Zasady ich udostępniania reguluje Regulamin Czytelni akt Sądu Rejonowego w Chełmie.

Metadane

Data publikacji : 02.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry