Sąd Rejonowy w Chełmie

Wykaz numerów telefonów Sądu Rejonowego

 
  TELEFON FAX
Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego 82 562-25-56 82 565-37-47
Sekretariat Dyrektora Sądu Rejonowego 82 562-25-53 82 565-37-47
Biuro Obsługi Interesantów w sprawach Wydziału Cywilnego 82 562-25-07  
Biuro Obsługi Interesantów w sprawach Wydziałów Pracy oraz Rodzinnego i Nieletnich  82 562-25-06  

Biuro Obsługi Interesantów w sprawach Wydziałów Karnych i Wykonawczego

82 591-78-11

 
CZYTELNIA AKT   - Al. Żołnierzy I AWP 16 82 562-25-97  
CZYTELNIA AKT   - Pl. Kościuszki 3 82 591-78-14  
I Wydział Cywilny 82 562-25-23 82 562-25-23
II Wydział Karny 82 591-78-29 82 591-78-29
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 82 562-25-20 82 562-25-20
IV Wydział Pracy 82 562-25-61 82 562-25-61
V Wydział Wykonawczy 82 591-78-18 82 565-68-84
VI Wydział Ksiąg Wieczystych 82 562-25-28 82 562-25-28
VII Wydział Karny 82 591-78-35 82 591-78-35
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych 82 591-78-53 82 591-78-53
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich 82 562-25-62 82 562-25-62
Oddział Administracyjny 82 562-25-52 82 562-25-51
Oddział Finansowy 82 562-25-50 82 565-37-47
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego 82 562-25-36  
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego 82 562-25-36  
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego 82 562-25-36  

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.03.2011
Data publikacji : 01.03.2011
Data modyfikacji : 12.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry