Sąd Rejonowy w Chełmie

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Chełmie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Chełmie i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Chełmie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Chełmie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl

Więcej informacji o Portalu Informacyjnym na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny

 

Metadane

Data wytworzenia : 06.11.2015
Data publikacji : 09.11.2015
Data modyfikacji : 06.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Górna
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry