Sąd Rejonowy w Chełmie

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Chełmie przy Sądzie Rejonowym

Sąd Rejonowy
Al. Żołnierzy I AWP 16
22-100 Chełm
pok. 36, parter
tel. 82 5622536

email: krk@chelm.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 900 - 1800

Wtorek - Środa: 800 - 1500
Czwartek - Piątek: 730 - 1430
Przerwa: 1330 - 1400

 


Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym należy wypełnić odpowiedni formularz, który można otrzymać w Punkcie Informacyjnym KRK w tut. Sądzie, bądź też pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości klikając w link FORLMULARZE:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

 • 30 zł – za informację o osobie
 • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej,
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • w budynku sądu przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16 za pośrednictwem wpłatomatu ( w formie bezgotówkowej)
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:
   

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa

  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

 • W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wiecej informacji dotyczących Krajowego Rejestru Karnego na stornie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Metadane

Data wytworzenia : 30.07.2009
Data publikacji : 30.07.2009
Data modyfikacji : 17.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry