Sąd Rejonowy w Chełmie

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

Sąd Rejonowy
Al. Żołnierzy I AWP 16
22-100 Chełm
pok. 36, parter
tel. 82 5622536

email: monitor@chelm.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 900 - 1800
Wtorek - Środa: 800 - 1500
Czwartek - Piątek: 730 - 1430
Przerwa: 1330 - 1400


Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.Jego wydawaniem zajmuje się Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczącej tego przedsiębiorcy.

 

Zasady przyjmowania ogłoszeń
Do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

 1. Zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu  wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia ( Dz.U  z 1996 r. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.), ogłoszenia  i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do powołanego rozporządzenia. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
 2. Zgodnie z treścią §  8 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30 %.
 3. Do tekstu ogłoszenia winien być dołączony dowód uiszczenia opłaty za zamieszczenie ogłoszenia/obwieszczenia. Dowodem uiszczenia opłaty jest przekaz pocztowy, przelew bankowy.

  Numer rachunku bankowego:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  NBP O/O WARSZAWA
  77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

   
 4. Ogłoszenia należy składać w formie pisemnej. Zaleca się dołączanie tekstu w formie elektronicznej.
 5. Informacje o trybie składania ogłoszeń celem publikacji oraz wysokości opłaty są udzielane w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego  w sądach rejonowych.
 6. Ogłoszenia należy składać w sądach co najmniej na 14 dni przed planowaną datą ukazania się ogłoszenia.
 7. Ogłoszenia nieopłacone nie będą przyjmowane, a nadesłane bez dowodu opłaty będą pozostawione bez dalszego biegu.

Informacje dotyczące wykazu punktów, cen oraz formularzy Monitora Sądowego i Gospodarczego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości klikajac w link - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY.

Metadane

Data wytworzenia : 05.08.2009
Data publikacji : 05.08.2009
Data modyfikacji : 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry