Sąd Rejonowy w Chełmie

Wideokonferencja

W Sądzie Rejonowym w Chełmie istnieje możliwość przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1 a k.p.k.
Połączenie wideokonferencyjne możliwe jest do uzyskania za pomocna systemów Scopia oraz Jitsi

Termin przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgadniać z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Chełmie - tel. 82 562-25-52

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:
Prezes Sądu Rejonowego ul. Aleje Żołnierzy I AWP16 22-100 Chełm fax: 82 565-37-47
Osobą odpowiedzialną od strony technicznej są Informatycy Sądu Rejonowego w Chełmie: - tel. 82 562-25-81

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji istnieje możliwość nawiązania połączenia przez dowolną osobę z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji umożliwiającej nawiązanie takiego połączenia z sądem orzekającym (tj. aplikacja SCOPIA). SCOPIA jest aplikacją, która umożliwia uczestniczenie w wideokonferencjach z poziomu dowolnego komputera, tabletu lub smartfona, z użyciem standardowego łącza internetowego. Instalacja oprogramowania do wideokonferencji na komputerze użytkownika odbywa się jednorazowo, automatycznie bez potrzeby posiadania uprawnień administratora. Po instalacji użytkownik łączy się do odpowiedniej wideokonferencji  zainicjowanej przez sąd orzekający podając jej numer oraz PIN (dla konferencji zdefiniowanych jako konferencje z autoryzowanym dostępem).

W czasie zdalnego połączenia zaleca się stosowanie zestawu słuchawkowego.
Przed przystąpieniem do wideokonferencji proszę o zapoznanie się z dokumentem: „Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji” umieszczonego poniżej

W ramach pomocy dla obywateli sąd uruchomił telefoniczną linię wsparcia:
nr tel: 71 748 96 00
oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną:
cpw@wroclaw.sa.gov.pl

Instrukcje:

Instrukcja instalacji i testowego połączenia programu Scopia
Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji
Instrukcja uczestnictwa w rozprawie prowadzonej za pośrednictwem Jitsi

Metadane

Data publikacji : 13.10.2020
Data modyfikacji : 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry