Sąd Rejonowy w Chełmie

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR Prez.021- 16 /20

 

Mając na względzie nałożony na kierowników jednostek obowiązek realizowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w terminie od 12 marca 2020r. do 27 marca 2020roku

                                        Zarządzamy, co następuje:

1. Czasowe zamknięcie Biura Obsługi Interesanta w budynku przy Al. Żołnierzy  I AWP 16 ;         

2.Czasowe zamknięcie sekretariatów Wydziałów :I Cywilnego, II i VII Karnego, III  Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy, V Wykonawczego, VI Ksiąg Wieczystych oraz / za wyjątkiem spraw bardzo pilnych po telefonicznym uzgodnieniu z właściwym kuratorem/ Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej;        

3.Czasowe zamknięcie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru ;

4.Czasowe zamknięcie Czytelni akt ; 

5.Czasowe ograniczenie przyjmowania wpłat w kasie tylko i wyłącznie do wpłat bardzo pilnych;

6.Składanie wszystkich pism, wniosków  w Biurze Podawczym  /za wyjątkiem  zapytań o karalność, które opłacone  należy przesyłać wyłącznie za  pośrednictwem poczty/;

7.Odwołanie dyżurów pełnionych w poniedziałki do godz.18.00 ;

8.W przypadku dokonania wpłaty na poczet grzywny za którą orzeczono karę pozbawienia wolności bądź aresztu należy niezwłocznie zawiadomić Sekretariat V Wydziału Wykonawczego wyłącznie telefonicznie faxem lub e-mailem.

 

       Wykaz telefonów / kierunkowy- 82 /  i e-maili:

BOI – 565-37-49, 565-37-49        boi@chelm.sr.gov.pl

Czytelnia akt - 565-04-85           czytelnia@chelm.sr.gov.pl

KRK - 565-52-02                         krk@chelm.sr.gov.pl

 I Wydział Cywilny-565-04-84     cywilny@chelm.sr.gov.pl    

II Wydział Karny-565-37-46       karny@chelm.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich-563-14-28  rodzinny@chelm.sr.gov.pl

VI Wydział Pracy-565-20-28     pracy@chelm.sr.gov.pl

V Wydział Wykonawczy-563-14-19  fax565-68-84   wykonawczy@chelm.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych-563-22-50   ksiegi@chelm.sr.gov.pl

VII Wydział Karny-565-64-26  grodzki@chelm.sr.gov.pl

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

-565-63-26                              kuratorzy.karni@chelm.sr.gov.pl

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych

i Nieletnich-565-27-63          kuratorzy.rodzinni@chelm.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny-565-44-17    administracja@chelm.sr.gov.pl

Oddział Finansowy-565-62-69            finanse@chelm.sr.gov.pl

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego-565-37-45  sekretariat@chelm.sr.gov.pl

Sekretariat Dyrektora Sądu Rejonowego-565-53-90      sekretariat.dyrektora@chelm.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 12.03.2020
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Szpejda

Opcje strony

do góry