Sąd Rejonowy w Chełmie

Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027

Informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych podczas wyborów w 2019 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

Kalendarz wyborczy:

  • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników,
  • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników,
  • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników,
  • do dnia 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami,
  • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry